Политика за лични данни


Във ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ обръщаме особено внимание на защитата на личните данни. Може би си задавате въпроса: как ние използваме вашите данни, за да уреждаме отношенията си с вас. За да можете да контролирате ценната си лична информация, ние ви предлагаме всички подробности за това как администрираме личните ви данни в нашата компания.

Тук по-долу ще намерите обобщена информация за използването на личните данни във ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ:

Отговорно юридическо лице:
ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ АД
ЦЕЛИ на обработката и съхраняването на данните ви:
Основани/възникнали от договорните ви отношения с нас:
 • Администрация на връзката, която имаме с вас, нашите клиенти
 • Администрация на договорните отношения с нашите доставчици
 • Администрация на договорните отношения с нашите служители
Основани/възникнали от легитимния интерес:
 • Да информираме нашите клиенти за продукти или услуги, подобни на тези, които са предмет на договорната ни връзката
 • Обработване и/или съобщаване само онези ваши данни, които е необходимо на компаниите формиращи дейността на ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ, когато тези данни касаят администрация на дейности възникнали от договорната ни връзка с вас
Основани/възникнали от съгласието ви като заинтересована страна:
 • Подбор на персонал
 • Изпращане на реклами или бюлетини, които не касаят директно договорните отношения
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
Те ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите на договорните ви отношения с нас или докато вие, като заинтересованата страна не поискате тяхното заличаване
ПОЛУЧАТЕЛИ
Юридически лица, формиращи дейността на ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ, за реализиране на административното, логистичното и търговското управление/процедури. Данните ви няма да бъдат прехвърлени на други компании, освен по смисъла на предходното изречение.
ПРАВА
Имате право да получите достъп до вашите данни, да поправите, изтриете, ограничите или да се противопоставите на тяхното обработване, да оттеглите съгласието си и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. За да упражните тези си права, моля пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Можете да изискате допълнителна информация за нашата „Политика за поверителност и защита на данните“, като пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или посетете www.fertinagro.bg/privacy-policy

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за обработката на личните ми данни?


Определени услуги доставяни от ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ се извършват и от организации, които управляват и администрират част от услугите и дейностите на компанията. За да бъдем по-експедитивни, ви предоставяме цялата информация относно използването на личните ви данни и за упражняването на вашите права, посочвайки ви централната структура на организацията, която управлява услугите на дружествата, които формират част от дейноистите на компанията и нужните данни за контакт:

ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ АД (ЕИК: 205084118)

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

9000 Варна, България

бул. Приморски 57, офис 5

Телефон за връзка: +359 52 810 102

Електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФИЦИАЛНО-ОТОРИЗИРАНОТО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ


ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ назначи служител за защита на данните. Ако искате да се свържете с него, можете да го направите, като напишете имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПО КАКВА ПРИЧИНА И С КАКВИ ЦЕЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ МОИТЕ ДАННИ?


Във ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ ние обработваме вашите лични данни, за да управляваме услугите, от които се нуждаете и за които сте сключили договор с нас, както и да ви информираме за нашите продукти.

Цели, основани на договорните отношения и легитимния интерес

 • Дейностите, основани на споразумение или договор, са тези, които извършваме при управлението на работата с клиенти и доставчици. Данните са необходими за извършване на поръчки, фактуриране, изпращане и доставяне на нашите продукти. Също за да изпращаме информация за други наши продукти и услуги, които са обект на професионалната ни връзка с вас, както и новости, промени, промоции и др., използвайки като средство за това: електронни съобщения, периодични бюлетини или телефонни обаждания. По всяко време заинтересованата страна може да упражни правото си на отказ да получава реклама чрез тези средства, като пише на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Тъй като компаниите, формиращи дейността на ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ, обслужват различни дейности, може да се наложи да съобщите данните си и на друга компания, за реализиране на логистични, административни или търговски процедури/услуги

ЦЕЛИ ОСНОВАНИ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 • Изпращане на бюлетини до посочения имейл адрес, те са част от нашите търговски кампании. В този случай може да няма, съществуващи към момента на изпращане търговски отношения, нито предварително споразумение, но ние ще поискаме вашето съгласие да ви информираме за други наши продукти, услуги и промоции.
 • Подбор на персонал. Ако желаете, вие можете да кандидатствате и да участвате в процеса за подбор на персонал. Mожете да го направите, като изпратите CV и мотивационно писмо до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В този случай, ние се нуждаем от вашето съгласие, за да съхраним вашето CV и да го използваме при подбора на кандидати за настоящи или бъдещи работни позиции.

КАКЪВ ТИП ДАННИ се обработват?


За да изпълним ангажимента си към вас, ние ще обработим данни, които включват следните категории: данни за идентифициране на личността на клиента, данни за контакт, както и данни свързани със счетоводната и данъчната сфера. В случай на подбор на персонал, се обработват също данни за образователна или академична степен и/или трудов стаж.

ОТ КЪДЕ НИЕ ПОЛУЧАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?


Данните, от които се нуждаем, за да изпълним нашия ангажимент към вас, се получават от информацията, която вие сами ни предоставяте, пряко или косвено. Например, когато използвате формулярите, активирани на нашия уебсайт, или когато предоставяте информация при лично явяване в офисите ни или чрез изпращане на такива по пощата до адресите на нашата дирекция/централа/офис. Що се касае до участие в процеса на подбор и наемане на персонал, данните ви могат да бъдат предоставени от съответните, лично избрани от вас: агенции за временна заетост / агенции по заетостта (трудовата борса) или други институции, за подбор на персонал, които са упълномощени от вашия собствен избор.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ МОИТЕ ДАННИ?


Във ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ ние съхраняваме вашите данни само през времето, необходимо за изпълнение на ангажимента ни към вас, когато целта е изпълнена и те вече не са необходими, ще бъдат блокирани/деактивирани (тоест няма да бъдат използвани по никакъв начин).

Блокирането/деактивирането им позволява да бъдат използвани в случаи на рекламации, с цел да изпълним, докрай и напълно, отговорностите си, придобити от нашия ангажимент към вас; то произтича, от нашите задължения относно употребата и закрилата на вашите лични данни. Освен това много от данните, които обработваме, трябва да се съхраняват определен период от време, за да се спазят законовите изисквания.

НЕОБХОДИМО ЛИ Е АЗ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


Информацията, съдържаща се във формуляри, е от съществено значение, за да можем да администрираме и изпълним заявената от вас услуга, както и за да отговорим на вашата заявка/молба относно информация, а също за да се регистрирате за нашите информационни бюлетини.

КОЙ ПОЛУЧАВА МОИТЕ ДАННИ?


Както ви информирахме в първия раздел, данните ви ще бъдат съобщени на компании, формиращи дейността на ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ АД, за извършване на административни, логистични или търговски процедури/услуги. Те ще бъдат предоставени/използвани само за да се изпълнят целта или целите, за които сте ни предоставили вашите данни, и няма да бъдат използвани по друг начин различен от този.

Ние няма да предоставяме вашите данни на други компании или хора, освен ако това не е необходимо за реализирането на услугата, която сте поискали/поръчали от нас, както и ако това не се изисква от закона, или ако вие предварително изрично сте ни оторизирали да го направим.

КАКВИ ПРАВА ИМАМ ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ МЕН ЛИЧНИ ДАННИ?


Всеки човек има право да контролира достъпа и употребата на своите лични данни. Упражняването на това право на контрол е напълно БЕЗПЛАТНО:

ДОСТЪП
Можете да видите какви лични данни съхраняваме за вас.
ПОПРАВКА
Можете да коригирате или модифицирате личните си данни, когато в тях има грешка или някаква промяна.
ЗАЛИЧАВАНЕ
Можете да изискате от нас да изтрием вашите лични данни.
ВЪЗРАЖЕНИЕ
Можете да поискате вашите лични данни да бъдат спрени от употреба/деактивирани.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА
Можете да упражните това право в следните случаи:
 • Когато ние, вече не се нуждаем от обработването на вашите данни, но вие, се нуждаете от тях за упражняване правата си или желаете да ни предявите претенции/рекламации.
 • Когато вие, не сте предоставили съгласието си за обработка на вашите лични данни за удовлетворяване на легитимен интерес, тогава ограничението е приложимо докато тече проверката дали вашият легитимен интерес за обработка на личните ви данни се явява юридически по-основателен от легитимния интерес на нашата компания.
 • Когато обработката на личните ви данни вече не е изискуема по закон, но вие сте възразили срещу заличаването им.
 • Докато тече проверка за прецизността на подадените от вас данни.
ПРЕНОСИМОСТ
Можете да поискате и да получите, предоставените ни от вас лични данни, в електронен формат, както и данните, с които ние сме се сдобили, като следствие от договорните ви отношения с нас, също така, по ваше разпореждане, те могат да бъдат предадени на друга фирма/дружество.

Имате право да оттеглите съгласието си, дадено ни за цели, които не включват служебните договорни ангажименти. Това оттегляне на информираното съгласие, не касае законното ни право да обработваме личните ви данни за изпълнение на договорните ви отнощения с нас. Можете да упражните всяко едно от тези ваши права, по прост и безплатен начин, като напишете имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или отидете до някой от нашите офиси. И в двата случая трябва да докажете самоличността си.

Ако считате, че не сме обработили вашите лични данни в съответствие със законовите разпоредби, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Освен това имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като се свържете с въпросната на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Нейната web-страница се намира на следния адрес: https://www.cpdp.bg и на нея можете да намерите и други начини за контакт с Комисията.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ АД?


Можете да се свържете с нас по някой от следните начини:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

9000 Варна, България

бул. Приморски 57, офис 5

Телефон за връзка: +359 52 810 102

Електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9000 Варна, бул. "Приморски" 57, офис 5 | T : +359 52 810 102 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.